Żydzi w Wielkich Oczach

Synagoga w Wielkich Oczach została zbudowana w 1910 r. Zaledwie pięć lat później, podczas walk I wojny światowej, została ona zniszczona. Jednak wkrótce gmina żydowska przystąpiła do odbudowy. Projekt zlecono architektowi Janowi Las – Zubrzyckiemu. 

Synagoga przetrwała kolejną wojnę, a po jej zakończeniu przez wiele lat stała opuszczona i zniszczona.  

Żydzi zamieszkiwali na terenie Wielkich Oczu już na przełomie XVII i XVIII w. W 1785 r. mieszkało tu 390 Żydów, stanowiąc 39,5% ogółu mieszkańców. Natomiast w 1799 r. liczba Żydów wynosiła już 402 osoby. W 1870 r. żydowska gmina wyznaniowa liczyła 969 osób. Miała do dyspozycji 2 murowane bożnice, cmentarz oraz 5 chederów. 

Na początku XX w. liczba Żydów zamieszkujących Wielkie Oczy zmalała. Było to wynikiem emigracji, przeważnie do USA. W czasie działań wojennych w 1915 r. spłonęła cała zabudowa rynku oraz stara bożnica.

W 1921 r. Wielkie Oczy zamieszkiwało 487 Żydów. Na tak znaczne zmniejszenie się liczby ludności miała wpływ nie tylko wojna, ale także powojenna epidemia cholery. II wojna światowa przyniosła tragiczny koniec lokalnej społeczności Żydów. W 1942 r. Żydów z Wielkich Oczu wysiedlono do Krakowa i Jaworowa. Około 100 uciekło i schroniło się w pobliskich lasach. Rozebrano wówczas starą bożnicę i rozpoczęto dewastację cmentarza. Przetransportowani do Jaworowa Żydzi zostali rozstrzelani pod koniec 1943 r. lub na początku 1944 r. Wówczas policja niemiecka i ukraińska zastrzeliła w kilku egzekucjach ok. 30 osób narodowości żydowskiej.

Czterech Żydów przeżyło okupację i po wojnie powróciło do swoich domów w Wielkich Oczach. Zostali zamordowani w niewyjaśnionych okolicznościach.

 
Sylwia Kut

Drukuj

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

 • Zachęcamy do finansowego wsparcia działań naszego stowarzyszenia. Twoja darowizna pomoże nam w realizacji projektów i działań, które prowadzimy.

  Możesz udzielić nam wsparcia dokonując bezpośredniej wpłaty na konto bankowe stowarzyszenia lub ustalając stałe zlecenie zapłaty.


  Konto bankowe stowarzyszenia:
  Bank Spółdzielczy w Jarosławiu o. Wiązownica
  17 9096 1014 2002 1401 2017 0001

  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz"
  Mołodycz 35, 37-523 Radawa
  W tytule przelewu prosimy wpisać “Darowizna na cele statutowe

 • Chcemy, aby te wyjątkowe obrazy przeszłości stały się własnością wspólną zwłaszcza dla społeczności Ziemi Jarosławskiej. Pliki ze znakiem wodnym można bezpłatnie pobierać ze strony, umieszczać je we własnych archiwach, kopiować, przesyłać dalej, pod warunkiem wskazania autora i pochodzenia zbiorów.
  Wszystkie materiały udostępnione w Wirtualnej Izbie Pamięci dostępne są na licencji CC Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL). Utwory zależne powstałe w oparciu o wykorzystane materiały muszą być rozpowszechniane na tych samych warunkach.

  W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na wybrane pliki, istnieje możliwość uzyskania kopii cyfrowych, bez znaków wodnych, nadających się do druku. Warunki komercyjnego wykorzystanie zamieszczonych materiałów ustalane będą indywidualnie pocztą elektroniczną: poczta@molodycz.pl lub telefonicznie: +48 793 577 794.

 • Adres do korespondencji:
  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz"
  Mołodycz 35, 37-523 Radawa

  Tel.: +48 793 577 794
  E-mail: poczta@molodycz.pl
  Strona www stowarzyszenia: www.molodycz.pl

  KRS: 0000292895
  REGON: 180285490
  NIP: 792 22 02 023

  Inne projekty stowarzyszania:
  www.liderzy.molodycz.pl
  www.kalendarz.izbapamieci.org.pl