Panie Boże błogosław w naszej pracy i urodzajach

Ten piękny zwyczaj był bardzo rozpowszechniony w większości wsi jarosławskiego Zasania, jeszcze przed drugą wojną światową był czymś zupełnie normalnym w większości parafii obydwu obrządków. Była to uroczysta procesja na zakończenie modlitw o Błogosławieństwo Boże w pracy na roli i urodzaje zwanych „krzyżowymi dniami”. Klęska nieurodzaju oznaczała głód w wielu wiejskich chatach. 

Piękne wspomnienie takiej procesji z lat 1913-1914 zachowały w swojej pamięci Anastazja Garaś, Anna Konarska i Anna Bugaj z Zapałowa. 

Pierwsza cerkiew w Zapałowie zbudowana została gdzieś między rokiem 1630 a 1663. Do niej przynależeli wierni wyznania wschodniego. Rzymskokatolicy należeli do parafii w Oleszycach, a od 1754 r. do parafii w Radawie. Przed I wojną światową we wsi w dalszym ciągu funkcjonowały dwa wyznania. W okresie tym dość powszechnym było zjawisko udzielania i świadczenia posług religijnych jednego obrządku wiernym drugiego. Bardzo często chrzty, pogrzeby, spowiedzi udzielane były wymiennie, ze względu na prośby wiernych. Większość wiernych starała się uczestniczyć w niedzielnych i swiątecznych modlitwach. Nie przywiązywali też wielkiej wagi do tego czy jest to kościół czy cerkiew. 

Któregoś ranka rozdzwoniły się dzwony w zapałowskiej cerkwi. Po długim nabożeństwie wyszła procesja, która zaraz zanurzyła się w zielone i falujące zboża. Na czele znajdował się stary, nieco podniszczony krzyż z dużym, rzeźbionym krucyfiksem, a za nim obrazy świętych niesione na ramionach panien. Potem chorągwie mocno trzymane rękami młodzieńców, służba cerkiewna ubrana w odświętne białe komże, ksiądz w złotej kapie. Za księdzem podążał tłum ludzi modlących się i głośno śpiewających nabożne pieśni. Wszyscy kierowali się na południową stronę zapałowskich pól, by przystanąć na chwilę na pierwszym rozstaju dróg. Z ust duchownego popłynęły uroczyste słowa, odczytywane i śpiewane z wielkiej księgi. Potem pop zamknął księgę i pobłogosławił nowe jesienne i wiosenne zasiewy. Mocno i zamaszyście wymachiwał wielkim kropidłem, obficie lejąc święconą wodą na głowy zgromadzonych, a wzniósłszy oczy ku niebu prosił Najwyższego o błogosławieństwo. Po chwili procesja ruszyła dalej, kierując się ku wschodowi, gdzie kończyły się buczyńskie zagony, a zaczynały horajskie.

Dzień był cudowny, jakby wymodlony przez lud na taką uroczystość. Słońce świeciło, pachniały trawy, kołysały się z lekka zboża ukraszone nieco pierwszymi kwiatami. W tym dniu niewielu zostało w swoich obejściach. Naród wyszedł w pola. Jedni szli w procesji, inni stali przy swoich zagonach, głośno odmawiając pacierze. Ku niebu płynęły gorące modlitwy odmawiane w dwu językach. I ci, którzy odmawiali Ojcze Nasz... i ci, którzy głośno wzywali opieki Preczystoj Bohorodici..., mocno wierzyli, że najwyższy Stwórca, Pan, który jest w niebiesiech, a zarazem dobrotliwy Ojciec, wysłucha ich próśb. O, nie daj Boże jakiej klęski, zarazy, szarańczy, bo komory puściutkie. Wszyscy czekają na nowe plony i oby szczęśliwie doczekały do zbiorów, gdy będą radować ludzkie serca, gdy będą budziły nadzieje na lepsze życie.

Wspomnienia Anastazji Garaś, Anny Konarskiej i Anny Bugaj z Zapałowa

 

Drukuj

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

 • Zachęcamy do finansowego wsparcia działań naszego stowarzyszenia. Twoja darowizna pomoże nam w realizacji projektów i działań, które prowadzimy.

  Możesz udzielić nam wsparcia dokonując bezpośredniej wpłaty na konto bankowe stowarzyszenia lub ustalając stałe zlecenie zapłaty.


  Konto bankowe stowarzyszenia:
  Bank Spółdzielczy w Jarosławiu o. Wiązownica
  17 9096 1014 2002 1401 2017 0001

  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz"
  Mołodycz 35, 37-523 Radawa
  W tytule przelewu prosimy wpisać “Darowizna na cele statutowe

 • Chcemy, aby te wyjątkowe obrazy przeszłości stały się własnością wspólną zwłaszcza dla społeczności Ziemi Jarosławskiej. Pliki ze znakiem wodnym można bezpłatnie pobierać ze strony, umieszczać je we własnych archiwach, kopiować, przesyłać dalej, pod warunkiem wskazania autora i pochodzenia zbiorów.
  Wszystkie materiały udostępnione w Wirtualnej Izbie Pamięci dostępne są na licencji CC Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL). Utwory zależne powstałe w oparciu o wykorzystane materiały muszą być rozpowszechniane na tych samych warunkach.

  W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na wybrane pliki, istnieje możliwość uzyskania kopii cyfrowych, bez znaków wodnych, nadających się do druku. Warunki komercyjnego wykorzystanie zamieszczonych materiałów ustalane będą indywidualnie pocztą elektroniczną: poczta@molodycz.pl lub telefonicznie: +48 793 577 794.

 • Adres do korespondencji:
  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz"
  Mołodycz 35, 37-523 Radawa

  Tel.: +48 793 577 794
  E-mail: poczta@molodycz.pl
  Strona www stowarzyszenia: www.molodycz.pl

  KRS: 0000292895
  REGON: 180285490
  NIP: 792 22 02 023

  Inne projekty stowarzyszania:
  www.liderzy.molodycz.pl
  www.kalendarz.izbapamieci.org.pl