Miłków. Prawda i legenda o zaginionej wsi

 

W sprzedaży dostępna jest książka Miłków. Prawda i legenda o zaginionej wsi autorstwa Jana Kucy, dyrektora mołodyckiej szkoły, autora licznych opracowań, wychowawcy, popularyzatora wiedzy – człowieka, który z wielkim zapałem walczy o to, abyśmy nie zapomnieli o naszej najbliższej historii, historii regionu.
Miłków. Prawda i legenda o zaginionej wsi to przykład książki, która doskonale realizuje politykę ocalenia przed zapomnieniem. Jan Kuca zebrał ogromny materiał dotyczący miejscowości Miłków, która przed wybuchem II wojny światowej liczyła  ośmiuset mieszkańców, tworzyła swego rodzaju pięknie funkcjonujący mikroświat. Kiedy wybuchła wojna, wiele się zmieniło – w ten spokojny świat uderzyło okrucieństwo tamtych czasów: budynki rozebrano, a mieszkańców stopniowo, bardzo często siłą, przesiedlano w głąb Związku Sowieckiego, głównie do Besarabii. Pozostały jedynie wspomnienia…
 

  
Miłków. Prawda i legenda o zaginionej wsiMiłków. Prawda i legenda o zaginionej wsi

Kup książkę

Miłków. Prawda i legenda
o zaginionej wsiWe wstępie czytamy:
„Przez wiele lat istniała wieś o wdzięcznej nazwie Miłków. W końcowym etapie rozwoju liczyła ponad 800 mieszkańców różnych kultur i wyznań (katolików, prawosławnych, Polaków, Żydów, Ukraińców). Ludzie żyli tu spokojnie, mieli swoje smutki i radości, a ich najważniejszymi troskami były starania o zapewnienie powszedniego bytu. Starsi opowiadali legendy z przeszłości, młodzi marzyli o wielkich sprawach albo wyjeżdżali do dalekiej Ameryki, aby zapewnić sobie dobrobyt i lepsze życie. Inni organizowali kursy, przedstawienia teatralne, festyny, od czasu do czasu wyruszali na odpusty do sąsiednich wsi lub na dalsze pielgrzymki do świętych miejsc. Z ogromnym trudem i przy wielu wyrzeczeniach wznosili swoje świątynie, a przy ich budowie wspierali się wzajemnie. Szanowali swoich księży, nauczycieli i leśniczych, do których szli po radę i pomoc. Kochali Mateczkę, która w każdym dniu była dobra jak chleb, po który można było przyjść, ukroić i się nasycić. Do Pana Boga modlili się w trzech językach, a po śmierci odprowadzano ich na któryś z miejscowych cmentarzy. I pewnie by tak było, gdyby nie wojna, która w dramatyczny sposób zmieniła od wieków ustalone kanony niepisanego i pisanego prawa”.
 
W książce odnajdziemy bardzo wnikliwie i rzetelnie przeprowadzone badania naukowe o czasach II wojny światowej, a także sumiennie spisane wspomnienia dawnych mieszkańców Miłkowa, naznaczone niejednokrotnie nostalgią i tęsknotą za tym, czego już nie ma. Całość publikacji domykają informacje o współczesnych okolicach Miłkowa. Autor sam niejako opowiada na pytanie „o czym może być ta książka”:
 
„Żyjący miłkowianie oraz ich potomkowie mieszkają dziś w niedalekiej okolicy, ale również w dalekich miastach, krajach i na kontynentach. Ci najstarsi ciągle nie mogą zapomnieć. Śnią o Miłkowie i tęsknią za nim, a młodszym przekazują piękną opowieść o ich ukochanym miejscu na ziemi”.

Miłków. Prawda i legenda o zaginionej wsi doskonale wpisuje się w cykl naszych publikacji ratujących przed zapomnieniem historii regionalnej. Odnajdziemy w niej echa poprzednich książek Jana Kucy, chociażby Opowieści z jarosławskiego Zasania

 

 
1

 
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

 • Zachęcamy do finansowego wsparcia działań naszego stowarzyszenia. Twoja darowizna pomoże nam w realizacji projektów i działań, które prowadzimy.

  Możesz udzielić nam wsparcia dokonując bezpośredniej wpłaty na konto bankowe stowarzyszenia lub ustalając stałe zlecenie zapłaty.


  Konto bankowe stowarzyszenia:
  Bank Spółdzielczy w Jarosławiu o. Wiązownica
  17 9096 1014 2002 1401 2017 0001

  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz"
  Mołodycz 35, 37-523 Radawa
  W tytule przelewu prosimy wpisać “Darowizna na cele statutowe

 • Chcemy, aby te wyjątkowe obrazy przeszłości stały się własnością wspólną zwłaszcza dla społeczności Ziemi Jarosławskiej. Pliki ze znakiem wodnym można bezpłatnie pobierać ze strony, umieszczać je we własnych archiwach, kopiować, przesyłać dalej, pod warunkiem wskazania autora i pochodzenia zbiorów.
  Wszystkie materiały udostępnione w Wirtualnej Izbie Pamięci dostępne są na licencji CC Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL). Utwory zależne powstałe w oparciu o wykorzystane materiały muszą być rozpowszechniane na tych samych warunkach.

  W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na wybrane pliki, istnieje możliwość uzyskania kopii cyfrowych, bez znaków wodnych, nadających się do druku. Warunki komercyjnego wykorzystanie zamieszczonych materiałów ustalane będą indywidualnie pocztą elektroniczną: poczta@molodycz.pl lub telefonicznie: +48 793 577 794.

 • Adres do korespondencji:
  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz"
  Mołodycz 35, 37-523 Radawa

  Tel.: +48 793 577 794
  E-mail: poczta@molodycz.pl
  Strona www stowarzyszenia: www.molodycz.pl

  KRS: 0000292895
  REGON: 180285490
  NIP: 792 22 02 023

  Inne projekty stowarzyszania:
  www.liderzy.molodycz.pl
  www.kalendarz.izbapamieci.org.pl