• Przekaż 1,5% swojego podatku!

  Przekaż 1,5% swojego podatku!

  KRS: 0000292895

  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz"
 • O czym dudni woda w studni?

  O czym dudni woda w studni?

  Gra karciana o kulturze Lasowiaków

  Zobacz więcej

 • Zarzecze. Siedlisko idealne

  Zarzecze. Siedlisko idealne

  Przewodnik dla dzieci… małych i tych trochę większych

  Zobacz więcej

 • Wirtualna Izba Pamięci

  Wirtualna Izba Pamięci

  Internetowa prezentacja zbiorów archiwalnych, wspomnień i relacji
  związanych z dziedzictwem kulturowym i historycznym terenów Jarosławskiego Zasania.
 • KRESOWE OBRAZY

  KRESOWE OBRAZY

  Wystawa plenerowa z kolekcji rodziny Ruebenbauerów


  Zobacz film promocyjny

  Zobacz więcej

 • Wspomnienia i relacje

  Wspomnienia i relacje

  Mieszkańców Jarosławskiego Zasania

  Zobacz więcej

 • Kultura inna niż znacie

  Kultura inna niż znacie

  Zobacz więcej

 • Te księżyce nad inną już chodzą planetą...

  Te księżyce nad inną już chodzą planetą...

  Sentymentalna podróż do lat minionych,
  czyli rzecz o wielokulturowości Ziemi Jarosławskiej

  Zobacz więcej

 • Kalendarz Wielokulturowy

  Kalendarz Wielokulturowy

  www.kalendarz.izbapamieci.org.pl

  Zobacz film promocyjny

 • Opowieści jarosławskiego Zasania

  Opowieści jarosławskiego Zasania

  Część I, wydanie II poprawione i rozszerzone

 • Przekaż 1,5% swojego podatku!
 • O czym dudni woda w studni?
 • Zarzecze. Siedlisko idealne
 • Wirtualna Izba Pamięci
 • KRESOWE OBRAZY
 • Wspomnienia i relacje
 • Kultura inna niż znacie
 • Te księżyce nad inną już chodzą planetą...
 • Kalendarz Wielokulturowy
 • Opowieści jarosławskiego Zasania

Wirtualna Izba PamięciWirtualna Izba Pamięci

Wirtualna Izba Pamięci

Wirtualna Izba Pamięci ma przyczynić się do ocalenia od zniszczenia zagrożonych zbiorów prywatnych, środowiskowych oraz tych o nieznanym pochodzeniu, przy minimalnym zaangażowaniu darczyńców. Zdigitalizowane pamiątki będą systematycznie wzbogacać stronę internetową Wirtualnej Izbie Pamięci, służąc dawnym i obecnym mieszkańcom Podkarpacia do poznawania przeszłości i tradycji Jarosławskiego Zasania. Archiwalia na stałe przekazane Stowarzyszeniu posłużą do przygotowania stałej, ogólnodostępnej, wystawy regionalnej, prezentującej przeszłość naszego regionu.


Jarosławskie ZasanieJarosławskie Zasanie

Jarosławskie Zasanie


San, malowniczo płynący wzdłuż krawędzi Pogórza Karpat, rozdziela powiat jarosławski na dwie części. Tereny położone na północ od Jarosławia utrwaliły się w potocznym nazewnictwie, prasie i literaturze o zasięgu regionalnym jako Zasanie. Niekiedy tereny te nazywane są wschodnią częścią regionu jarosławskiego. Obszar Jarosławskiego Zasania znacznie wybiega poza administracyjne granice powiatu jarosławskiego, obejmując swoim zasięgiem miasta Oleszyce i Lubaczów od wschodniej oraz Przeworsk i Sieniawa od zachodniej strony. Pośród pól i lasów poprzecinanych ciągami komunikacyjnymi, rzekami i potokami powstawały liczne osady Zasania. Większość z nich to bardzo stare, posiadające ciekawą historię miejscowości. O historii tej dowiadujemy się najczęściej z publikacji, bowiem burzliwe i tragiczne wydarzenia ostatniego wieku sprawiły, że bezpowrotnie zaginęły najstarsze świadectwa, mogące bezpośrednio wskazać na ciekawy i bogaty rozwój tych ziem.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.