• WIP
  • Varia
  • Jehudim – wystawa

Jehudim logo

Jehudim. Jarosławskie dzieci Abrahama.

"Jehudim. Jarosławskie Dzieci Abrahama" to wystawa opowiadająca o przedwojennych żydowskich mieszkańcach Ziemi Jarosławskiej. Tworzy ją dwadzieścia unikalnych fotografii, znajdujących się, m.in. w zbiorach muzeum w Przeworsku, Lubaczowie i Sieniawie.
Wystawa umożliwia „powrót” do zaginionego, barwnego, wielokulturowego świata Ziemi Jarosławskiej… W świadomości Polaków obraz narodu żydowskiego jest zdeterminowany głównie poprzez tragedię jaka spotkała Żydów w latach II wojny światowej. Dziś myśląc o ludności żydowskiej często zapominamy o jej dorobku kulturowym oraz z reguły dobrych stosunkach, łączących przez wieki Polaków z ich żydowskimi sąsiadami. Jest próba przedstawienia sylwetek i aspektów historii jarosławskich Żydów na przestrzeni lat - począwszy od początku XX wieku, skończywszy na zdjęciach z getta, ukazujących dramat ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej.

 

Ulica Kazimierzowska w Przeworsku – dzielnica żydowska
Żydowskie dzieci. Przed 1939 r.
Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
Grupa ortodoksyjnych Żydów
Grupa ortodoksyjnych Żydów
Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
Przeworski Żyd z „gwiazdą Dawida” na ramieniu. 1939 r.
Przeworski Żyd z „gwiazdą Dawida” na ramieniu. 1939 r.
Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
Obcinanie pejsów przeworskim Żydom przez niemieckich żołnierzy. 1939 r.
Obcinanie pejsów przeworskim Żydom przez niemieckich żołnierzy. 1939 r.
Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
Przeworski Żyd. Przed 1939 r.
Przeworski Żyd. Przed 1939 r.
Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
Przedsionek przeworskiej synagogi. Przed 1939 r.
Przedsionek przeworskiej synagogi. Przed 1939 r.
Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
Rabin z Bobowej – Halberstam (w środku) w Przeworsku. Przed 1939 r.
Rabin z Bobowej – Halberstam
w Przeworsku. Przed 1939 r.

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
Rodzina żydowska z Przeworsku. Przed 1939 r.
Rodzina żydowska z Przeworsku. Przed 1939 r.
Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
Żyd z Lubaczowa. Przed 1939 r.
Żyd z Lubaczowa. Przed 1939 r.
Muzeum Kresów w Lubaczowie
Jarosławski Żyd. Przed 1939 r.
Jarosławski Żyd. Przed 1939 r.
Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu
Golenie Żydów. Getto w Oleszycach. 15.09.1939 r.
Golenie Żydów. Getto w Oleszycach. 15.09.1939 r.
„Bicie Judasza” w Pruchniku. Wielkanoc 1938 r.
„Bicie Judasza” w Pruchniku. Wielkanoc 1938 r.
Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu
Golenie Żydów przez niemieckich żołnierzy. Getto w Oleszycach. 15.09.1939 r.
Golenie Żydów przez niemieckich żołnierzy. Getto w Oleszycach. 15.09.1939 r.
Kirkut w Jarosławiu. Przed 1939 r.
Kirkut w Jarosławiu.
Przed 1939 r.

Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu
Targ w Sieniawie. Przed 1918 r.
Targ w Sieniawie. Przed 1918 r.
Żydowski dom w Pruchniku. Przed 1939 r.
Żydowskie dzieci. Przed 1939 r.
Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu
Targ w Sieniawie. Przed 1918 r.
Targ w Sieniawie. Przed 1918 r.
Ulica Grodzka w Jarosławiu. Przed 1939 r.
Ulica Grodzka w Jarosławiu. Przed 1939 r.
Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu
Kamienica Orsettich w Jarosławiu. Przed 1939 r.
Kamienica Orsettich w Jarosławiu. Przed 1939 r.
Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu
Żydowskie dzieci. Przed 1939 r.
Żydowskie dzieci. Przed 1939 r.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.