• WIP
  • Varia
  • Opowieści jarosławskiego Zasania

 

OPOWIEŚCI JAROSŁAWSKIEGO ZASANIA

Wydanie II poprawione i rozszerzone

Dostępne jest już II poprawione i rozszerzone wydanie pieszej części książki Opowieści jarosławskiego Zasania autorstwa J. Kucy.
Jak można było się przekonać zarówno pierwsza część wydana w 2008 roku jak i dwie kolejne o tym samym tytule zostały przyjęte z wielkim zainteresowaniem, szczególnie wśród ludzi starszego pokolenia. Niektórzy z nich byli naocznymi świadkami opisywanych wydarzeń, bądź bardzo wiele dowiedzieli się od „starszych”. Są i tacy, którzy ze zdziwieniem na kartach książek odnaleźli wiele informacji z życia swoich bliskich dotychczas zupełnie nie znanych.
W tym miejscu warto przytoczyć kilka zdań napisanych przez panią prof. dr hab. Jadwigę Hoff z Uniwersytetu Rzeszowskiego: Autor zapragnął ocalić od zapomnienia, ponieważ – jak napisał we wstępie do pierwszej części Opowieści…  XXI wiek – epoka komputerów, sms-ów, e-maili nie sprzyja rozmowom, a tym bardziej opowieściom, dlatego giną one bezpowrotnie wraz z tymi, którzy je pielęgnowali i przekazywali z pokolenia na pokolenie. W dalszym ciągu ze smutkiem skonstatował, że nawet ci ostatni opowiadacze nie mają słuchaczy. Okazało się, że nie miał racji, o czym świadczy fakt, iż zarówno pierwsza część Opowieści…, jak i dwie następne, wydane w 2009 i 2012 roku, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko zresztą mieszkańców Zasania. Nakład pierwszej części został bardzo szybko wyczerpany, ale nie wyczerpało się zainteresowanie czytelników. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ opowieści zawarte w tej części są nieocenionym źródłem dla poznania sposobu myślenia, zachowań, wierzeń i mitów mieszkańców ziem położonych nad Sanem i Lubaczówką. Są cenne także z tego powodu, że przybliżają historię z punktu widzenia jednostki. Pokazują, jak wielka polityka odciskała się na życiu pojedynczych osób. 

  


Jan Kuca o Opowieściach...

O czym można przeczytać w pierwszej części Opowieści…?
Każdy rozdział książki to przedziwna scena z życia codziennego, w której występują żywi ludzie, mimo że czas płynie nieubłaganie. Autentyczne opowiadania wprowadzają czytelnika w historię poszczególnych rodzin żyjących w przysiółkach wsi i małych miasteczkach. Opowieści zawierają bogaty zbiór myśli i zachowań ludzi, których szczęśliwe chwile życia przeplatają się z tragedią i dramatem. Życie ludzkie prezentowane w szczegółach na kartach tej wyjątkowej pozycji regionalnej poparte jest istotnymi informacjami historycznymi, zebranymi wnikliwie od nielicznej już grupy żyjących jeszcze mieszkańców nieistniejących już wsi.
Warto zwrócić uwagę, że obecne wydanie Opowieści… to w zasadzie nowa książka, w znacznym stopniu zmieniona i co ważniejsze rozszerzona o nowe premierowe opowieści. Jak możemy się przekonać, to wcale nie jest ich tak mało i potrzeba było następne 70 stron aby ukazać kolejne losy mieszkańców z różnych zakątków jarosławskiego Zasania. W sumie książka wraz z bibliografią, indeksem nazwisk i miejscowości liczy 460 stron.
Opowieści… zapewne ucieszą szczególnie miłośników turystyki rowerowej. Zupełnie na nowo zredagowany III rozdział odsłoni przed nimi wiele tajemnic jednej z przepięknych tras rowerowych. Wiedzie ona przez lasy dawnego Nadleśnictwa Krzywa Pałka w pobliżu kapliczki Matki Bożej Jagodnej opodal dawnej wsi Lichacze. Warto więc przed wyruszeniem na rowerowy szlak sięgnąć do książki lub zabrać ją ze sobą i w chwili odpoczynku poczytać na jednym z przystanków.
Na koniec oddajmy głos autorowi: Opowieści… to próba ocalenia od zapomnienia historii, które usłyszałem od mieszkańców miejscowości położonych nad Sanem i Lubaczówką.
Mamy nadzieję, że spisanie tych legend, historii, historyjek i biografii w popularnej formie gawędy rozbudzi u młodych mieszkańców zainteresowanie regionem i skłoni do wnikliwszych badań nad przeszłością swego miasta, swojej wsi, parafii, szkoły, rodziny, czyli swojej małej ojczyzny.
 

  
Opowieści jarosławskiego ZasaniaOpowieści jarosławskiego Zasania

Kup Opowieści...


Część I
wydanie II poprawione i rozszerzone

 
 

 Wybrane strony Opowieści...

 

 
1

 
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego